PROJECTEN
3D-laserscanning op maat


In samenspraak met de klant gaan wij op zoek naar een gepaste oplossing voor uw vraag.

De opmeting van het Kevergem kasteel, daterende uit de 17de eeuw, in opdracht van bouwonderneming Christiaens, is een mooi voorbeeld van 3D-laserscanning. Daarnaast werden de Mister V sportarena te Oostende (iov Architectenbureau Maarten Dobbelaere), het AZ Glorieux te Ronse (iov Archipelago) alsook verschillende particuliere panden reeds door middel van deze methode opgemeten.

Wenst u een ruwe puntenwolk of verschillende opmetingsplannen op maat is alles mogelijk.

Via 3D-laserscanning zijn bijvoorbeeld volgende uitwerkingen mogelijk:


 • Ruwe puntenwolk;
 • Opgeruimde puntenwolk;
 • Gevelzichten, vloerindelingen, snedes;
 • Opmaken van verschillende modellen;
 • Virtuele wandeling die kan dienen als plaatsbeschrijving of die kan gebruikt worden om metingen uit te voeren; 
 • Nulmeting waarmee verschillende modellen kunnen opgemaakt worden;
 • Hoogtemeting;
 • ...
Bathymetrie en slibmeting


In opdracht de aanbestedende overheid werd de bodem van de vijver van het kasteel Blauwhuis te Izegem in kaart gebracht. Jarenlang hebben vallende bladeren en takken de vijver gevuld waardoor er een dikke sliblaag werd gevormd.

Bij deze opdracht werden de bodem en de aanwezige sliblaag in kaart gebracht.


Bathmetrie en slibmeting bieden onder andere volgende mogelijkheden:


 • Terreinmodel van bodem & sliblaag;
 • Langsdoorsnede langsheen het traject van de vijver;
 • Dwarsdoorsneden;
 • Heatmap in functie van dikte van het slib;
 • Raming van de hoevelheid slib;
 • ...