DIENSTENUitzetwerk


Als landmeter zijn we de link bij uitstek tussen ontwerp en uitvoering.

We zorgen ervoor dat wat op plan staat daadwerkelijk op het terrein verwezenlijkt wordt, hetzij op cm of mm niveau.


Bij uitzetwerk worden punten, lijnen of niveaus op het terrein gematerialiseerd die enkel theoretisch zichtbaar zijn. 


Enkele voorbeelden van mogelijk uitzetwerk kunnen zijn:


 • Grensafpaling;
 • Assen van kolommen of muren van gebouwen;
 • Bouwlijnen;
 • Niveaus of vloerpeilen;
 • Funderingspalen en kelders;
 • Rioleringsstrengen en rioleringsputten;
 • Specifieke vragen van de klant;
 • ...
Schattingen


Als landmeter expert kunnen we een waardebepaling doen van uw vastgoed.

Dit wordt gedaan bij:


 • Advies bij aankoop of verkoop;
 • Ten behoeve van verzekeringen;
 • Ten behoeve van successierechten of verdeling van erfenis;
 • Onteigeningen;
 • Verdeling bij echtscheidingen;
 • Specifiek op vraag van de klant;
 • ...
Opmetingen


Bij een opmeting brengen we de bestaande toestand in kaart.

Dit kan nodig zijn voor diverse redenen:


 • Notariële aktes;
 • Grensbepalingen;
 • Volumebepalingen en slibmetingen;
 • As-built dossier;
 • Controle metingen ten behoeve van bouw- en infrastructuurwerken;
 • Vernieuwingswerken;
 • Vergunningsaanvragen;
 • Hoogtemetingen;
 • 3D-laserscanning;
 • Specifieke vragen van de klant;
 • ...
Plaatsbeschrijvingen


Bij een plaatsbeschrijving gaan wij als neutrale partij de situatie op een bepaalde datum beschrijven, zodat er geen discussie kan bestaan over het ontstaan of de grootte van schade, slijtage of vervreemding. Goede afspraken maken immers goede vrienden.


Hoofdzakelijk wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt voor:

 • Start en einde van verhuur van vastgoed, zodat er bewijs is bij abnormale schade, slijtage of vervreemding van het pand;
 • Voor de start van werken, zodat er geen twijfel bestaat of de schade het gevolg is van de bouwwerkzaamheden.
  Bij voltooiing wordt een tweede plaatsbeschrijving gemaakt om gevolgschade te erkennen;
 • Specifiek op vraag van de klant;
 • ...