Landmeetkunde Vanhulle is opgericht door Jan Vanhulle.


Jan volgde de 3 jaar durende opleiding bachelor bouwkunde.

Vervolgens vervolmaakte hij zijn opleiding tot topograaf door het volgen van de 2 jaar durende bachelor vastgoed optie landmeetkunde.
Op 19 februari 2016 legde Jan de eed af tot het bekomen van de titel landmeter-expert voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge.


U kan bij ons terecht voor alle particuliere en professionele opdrachten.